Rakenduse tutvustus

Mis asi on Codogen?

Codogen ehk Construction Document Generator on nutiseadmetele mõeldud programm lihtsustamaks ja kiirendamaks ehitusega seotud dokumentide koostamist.

Mis dokumente on võimalik Codogeniga koostada?

  1. Ehitustööde päevikud,
  2. Betoonitööde protokollid,
  3. Kaetud tööde aktid,
  4. Tööohutusalased üldkontrolli aktid,
  5. Tööfrondi üleandmise-vastuvõtmise aktid.

Codogeni meeskond tegeleb aktiivselt programmi edasiarendamisega, et laiendada koostatavate dokumentide hulka ning jõuda sisus kogu ehitusega seotud projektijuhtimise.

Kuidas Codogen töötab ?

Programm on üles ehitatud selliselt, et võimalikult palju dokumendist oleks juba eeltäidetud (projekti üldandmed, ilmastik, eelnevalt koostatud dokumentide sisu jne.) ning nutiseadmega saaks võimalikult kiiresti ja lihtsalt paralleelselt muude toimingutega teostada ka dokumenteerimise protsessi.

Peale dokumendi koostamist on võimalik see MS Exceli kujul alla laadida või saata vajalikele isikutele e-postiga.

Programmis koostatavaid dokumente on võimalik omavahel viidetena siduda, et tekiks terviklik ja korrektne dokumentatsioon. Samuti on võimalik dokumendi lisadena läbi programmi teha ka fotosid nt. kaetud tööde aktide juurde.

Miks on Codogen vajalik?

Tihtipeale on ehitusobjektidel probleemiks see, et muude tähtsate tegevuste kõrvalt jäetakse korrektne ja vahetu dokumenteerimine tahaplaanile. Tulemuseks on tagantjärele ning vigaselt koostatud dokumendid ning keeruline ehitusprotsessi hilisem tuvastamine. Dokumendid jäetakse tihti koostamata puhtalt ajanappuse tõttu, sest nende koostamiseks on tarvis eraldi aeg leida, kuid muud niiöelda tähtsamad toimingud on tarvis eelnevalt lõpetada ja nii lükkubki dokumentide koostamine viimasele positsioonile.

Nutiseadmete järjest kiirem areng ning kasutajate arvu suurenemine võimaldab samas läbi spetsiaalse programmi lihtsustada ja tõhustada ka antud toiminguid.

Kuna nutiseadmeid on erinevatesse kohtadesse hea kaasa võtta, siis saab vahetu dokumenteerimise teostada otse protsesside keskel ja muude tegevuste kõrvalt. Tulemuseks on vahetu ning täpne informatsioon ning ülevaade.

Korrektselt ja õigeaegselt koostatud dokumendid on märk kvaliteetsest ehituskorraldusest ning ehituskvaliteedist.